Chào mừng 65 năm ngày truyền thống học sinh – sinh viên

Hơn nửa thế kỷ qua, dưới ngọn cờ của Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh và Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, phong trào học sinh, sinh viên và tổ chức Hội sinh viên Việt Nam đã có những cống hiến xuất sắc và trưởng thành vượt…

Lễ Trao Giải Thưởng Sao Tháng Giêng Năm 2014

01 07, 2015 627
Giải thưởng “Sao Tháng Giêng” là phần thưởng cao quý của Ban Chấp hành Trung…

Thông báo Về việc quản lý và đăng bài trên website trường:…

01 07, 2015 1431
Căn cứ Quyết định số 7586/QĐ-BCT ngày 25 tháng 8 năm 2014 của Bộ trư¬ởng Bộ…